WOUDENBERG - In onderstaand artikel treft u de verslagen van de op vrijdag 17 mei 2019 gespeelde wedstrijden.

Afgelopen dinsdag ontving het bestuur van Zaalvoetbalorganisatie De Camp het verdrietige nieuws dat na een lang ziekbed, de vrouw van scheidsrechter Chris Schoonderbeek is overleden.

Namens de gehele zaalvoetbalstichting alle spelers en vrijwilligers, willen wij Chris van harte condoleren met dit grote verlies. Wij wensen Chris, overige familie Schoonderbeek, en alle verdere nabestaanden, heel veel sterkte toe in de komende moeilijke tijd.

WOUDENBERG - In onderstaand artikel treft u de verslagen van de op vrijdag 3 mei 2019 gespeelde wedstrijden.

WOUDENBERG - In onderstaand artikel treft u de verslagen van de op vrijdag 26 april 2019 gespeelde wedstrijden.

Voor het komende seizoen zijn we op zoek naar enkele nieuwe zaalwachten. De taken van de zaalwacht zijn onder andere: bijhouden scorebord, bijhouden van de administratie zoals inschrijving, doelpuntenmakers, gele en rode kaarten.

Als zaalwacht wordt je ingedeeld voor de eerste of de laatste 3 wedstrijden. Je bent er dus zo’n 2 uurtjes aan kwijt. Hoe vaak je wordt ingedeeld ligt aan het aantal zaalwachten die we tot onze beschikking hebben. Dankzij de zaalwachten kunnen wij als organisatie onze teams een goed georganiseerde avond aanbieden. Tevens ontvang je per 3 wedstrijden €10,-. Je krijgt een kerstattentie en wordt uitgenodigd voor de vrijwilligersavond. 

We hopen dat zich voldoende nieuwe zaalwachten aanmelden anders zijn we als organisatie genoodzaakt om alle teams verplicht te stellen om een zaalwacht af te vaardigen.

Vanaf komend seizoen stelt het bestuur dragen van een rugnummer verplicht. Alle teams die dit nog niet hebben worden dus verplicht om een rugnummer (evt. genummerde broek) in te voeren. Het dragen van rugnummers stelt de scheidsrechters beter in staat om correcte beslissingen te nemen. Tevens zal het bepalen van de doelpuntenmakers voor de zaalwachten er iets eenvoudiger op worden.

Subcategorieën