Afgelopen dinsdag ontving het bestuur van Zaalvoetbalorganisatie De Camp het verdrietige nieuws dat na een lang ziekbed, de vrouw van scheidsrechter Chris Schoonderbeek is overleden.

Namens de gehele zaalvoetbalstichting alle spelers en vrijwilligers, willen wij Chris van harte condoleren met dit grote verlies. Wij wensen Chris, overige familie Schoonderbeek, en alle verdere nabestaanden, heel veel sterkte toe in de komende moeilijke tijd.