Beste zaalvoetballers,

 

Het seizoen 2021-2022 is begonnen. De afgelopen twee seizoenen is er van zaalvoetballen helaas weinig terecht gekomen en daarom zijn we extra blij dat we elkaar weer in de zaal mogen ontmoeten. Verbazingwekkend genoeg ontvangen we veel afmeldingen van teams, inmiddels al 9 (!) in de eerste twee maanden!

Er kunnen natuurlijk altijd redenen zijn waardoor een team zich spijtig genoeg moet afmelden voor een wedstrijd. In zulke situaties voorziet het reglement (artikel 14) en informeert het bestuur de tegenstander, scheidsrechters en zaalwacht. Echter, omdat er zoveel afmeldingen in zo’n korte tijd zijn, willen we dit als bestuur graag onder de aandacht brengen. Laten we met elkaar proberen om zoveel mogelijk aanwezig te zijn en met elkaar zoveel mogelijk van een leuke pot zalvoetbal genieten!

 

Reglement artikel 14

Kan een wedstrijd, buiten de schuld van het bestuur, geen doorgang vinden, dan wordt het team dat daartoe aanleiding geeft een boete opgelegd van € 25,-. Bij een tweede keer afmelden bedraagt de boete € 35,-. De boete dient contant voldaan te zijn voor aanvang van de eerstkomende wedstrijd van dat team. Tevens wordt de wedstrijd met 5-0 verloren verklaard en worden er 3 punten in mindering gebracht. Bij een derde afmelding neemt het bestuur een besluit over het al dan niet uitsluiten van het team voor de rest van het seizoen.