Reglement Woudenbergse Zaalvoetbalcompetitie 
versie: 1.1
   

1.

De Woudenbergse zaalvoetbalcompetitie vindt voornamelijk plaats op vrijdagavond in Sporthal "De Camp". Basis voor het reglement zijn regels zoals door de KNVB omschreven in de Spelregels Futsal, te vinden op de site van de KNVB (Zoek naar het document: HANDLEIDING VOOR SCHEIDSRECHTERS ZAALVOETBAL). De hierna volgende regels prevaleren indien deze afwijken van de spelregels van de KNVB. Zie hiervoor ook de rubriek Spelregels. Ook diverse andere (vooral organisatorische) regels kunnen afwijken van deze regels, zoals tot nu toe gebruikelijk binnen de Woudenbergse zaalvoetbalcompetitie. Bij onduidelijkheden hierover kan contact worden opgenomen met het bestuur.

   

2.

De wedstrijdduur bedraagt 2 x 17 minuten.Bij ingang van de laatste minuut van zowel de eerste als de tweede helft, zal de klok worden stilgezet. Het is vervolgens de scheidsrechter die bepaalt wanneer de speelhelft eindigt.

   

3.

De twee teams die de eerste wedstrijd van de avond spelen, wordt verzocht de doelen op te stellen en de banken te plaatsen. De twee teams die de laatste wedstrijd van de avond spelen, dienen de doelen en de banken weer op te bergen.

   

4.

Op de bank mag plaatsgenomen worden door max. 5 personen, nl. 3 wisselspelers, de coach en evt. een verzorger.

   

5.

Hebben twee teams gelijke of nagenoeg gelijke kleur van kleding, dan is het thuisspelende team (eerstgenoemd) verplicht om in hesjes te spelen die beschikbaar worden gesteld.

   

6.

Er moeten per team min. 7 spelers opgegeven worden en max. mogen er 15 spelers meespelen. Zolang het max. aantal van 15 nog niet is bereikt, mag het aantal spelers gedurende het lopende seizoen nog worden aangevuld. Eenmaal opgegeven spelers mogen niet meer vervangen worden.

   

7.

Een nieuwe speler dient zich voor aanvang van de wedstrijd samen met de aanvoerder te melden bij de zaalwacht. Na inlevering van een pasfoto wordt de spelerskaart ingevuld. De speler is daarna direct speelgerechtigd. De ledenadministrateur zal vervolgens de speler aanmelden in het ledenbestand.

   

8.

Om aan de competitie te mogen deelnemen, dient een speler minstens 15 jaar te zijn.

   

9.

Een speler mag tijdens het seizoen niet van team veranderen.

   

10.

De coach c.q. aanvoerder zorgt ervoor dat voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier en de spelerskaarten bij de wedstrijdtafel worden ingeleverd. Na afloop van de wedstrijd dient hij de spelerskaarten weer mee te nemen.

   

11.

Alleen spelers met een geldige spelerskaart zijn speelgerechtigd. Bij overtreding van deze regel verliest het team waarvan die speler deel uitmaakt de wedstrijd reglementair met 5-0 en worden er 3 punten in mindering gebracht.

   

12.

Wanneer een speler direct rood krijgt, is hij automatisch voor de volgende drie wedstrijden van zijn team geschorst. Daarna zal worden beslist over de daadwerkelijke duur van de straf.

Wanneer een speler in een wedstrijd 2 maal de gele kaart krijgt en daarmee rood, betekent dit automatisch dat deze speler de  volgende twee duels van zijn team geschorst is.

Actuele schorsingen zijn te vinden op de site in de rubriek Nieuws>Schorsingen

   

13.

Alleen bij hoge uitzondering kunnen wedstrijden verzet worden. Dit is ter beoordeling van het bestuur.

   

14.

Kan een wedstrijd, buiten de schuld van het bestuur, geen doorgang vinden, dan wordt het team dat daartoe aanleiding geeft een boete opgelegd van € 25,-. Bij een tweede keer afmelden bedraagt de boete € 35,-. De boete dient contant voldaan te zijn voor aanvang van de eerstkomende wedstrijd van dat team. Tevens wordt de wedstrijd met 5-0 verloren verklaard en worden er 3 punten in mindering gebracht. Bij een derde afmelding neemt het bestuur een besluit over het al dan niet uitsluiten van het team voor de rest van het seizoen.

   

15.

De spelers nemen deel aan deze competitie op eigen risico.

   

16.

Indien een team verandert van sponsor dient minstens 60% van de ingeschreven spelers van het "oude" team over te gaan naar het "nieuwe" team.

   

17.

De Stichting Zaalvoetbalorganisatie Woudenberg is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing of opgelopen schade.

   

18.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Stichting Zaalvoetbalorganisatie"De Camp" Woudenberg.

   

Aanvullende en/of afwijkende regels aangaande de wedstrijden om de “Mark Kok Bokaal”

   

1.

Aan de bekercompetitie doen alle teams mee en er wordt gespeeld volgens het knock-out systeem.

   

2.

De wedstrijdduur is 2 x 15 minuten. Bij ingang van de laatste minuut van zowel de eerste als de tweede helft, zal de klok worden stilgezet. Het is vervolgens de scheidsrechter die bepaalt wanneer de wedstrijd eindigt.

   

3.

Eindigt een wedstrijd in een gelijkspel, dan worden er penalty's genomen (zie punt 5).

   

4.

Eindigt de finale in een gelijkspel, dan wordt de wedstrijd met 2 x 5 minuten verlengd; is de stand nog gelijk, dan worden er penalty's genomen.Bij ingang van de laatste minuut van zowel de eerste als de tweede helft van de verlenging, zal de klok worden stilgezet. Het is vervolgens de scheidsrechter die bepaalt wanneer de speelhelft eindigt.

   

5.

Voor het nemen van penalty's geldt de volgende procedure: beide teams nemen drie penalty's; is hierna de score nog gelijk, dan vervolgen dezelfde 3 spelers het nemen van de penalty's en wordt er om en om geschoten tot een beslissing is gevallen.

   

6.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Zaalvoetbalorganisatie "De Camp".

 

Promotie/Degradatieregeling Seizoen 2015/2016

Hoofdklasse

Nr. 1 is kampioen van Woudenberg.

 

Nrs. 7 en 8 degraderen naar de eerste klasse.

   

1e Klasse

Nrs. 1 en 2 promoveren naar de Hoofdklasse.

 

Nrs. 7 en 8 degraderen naar de 2e klasse.

   

2e Klasse

Nrs. 1 en 2 promoveren naar de 1e klasse.

 

Nrs. 7 en 8 degraderen naar de 3e klasse.

   

3e Klasse

Nrs. 1 en 2 promoveren naar de 2e klasse.

   

 

Wanneer in een klasse twee of meer teams met een gelijk aantal punten eindigen, dan zal een beslissingswedstrijd gespeeld worden, indien dit van belang is voor promotie, degradatie of kampioenschap. Dit duel wordt volgens dezelfde regels als een competitieduel gespeeld. Bij een gelijke stand na reguliere speeltijd worden direct penalty's genomen. Hiervoor gelden dezelfde regels als tijdens het bekertoernooi.