Het heeft even geduurd, maar we gaan weer voetballen! Omdat er nog een aantal praktische zaken geregeld moet worden, zal er vanaf vrijdag 4 februari weer gespeeld worden. Ook de horeca is dan weer open, dus kan de derde helft ook weer plaatsvinden.

 

Een aantal belangrijke en praktische zaken

 • Een QR-code is verplicht en moet getoond worden bij het binnenkomen van de zaal en het sportcafé;
 • De medewerkers van het Sportcafé zullen vragen om de QR-code te tonen;
 • Het dragen van een mondkapje in De Camp is verplicht tijdens het verplaatsen;
 • De Corona Basisregels zijn ook in De Camp van toepassing;
 • Afmeldingen door teams vanwege Corona, zullen niet toe een boete en puntaftrek leiden;
 • Het speelschema zoals dat op de website staat (Programma) zal gevolgd worden;
 • Het bestuur bekijkt de mogelijkheden om het bekertoernooi uit te spelen. Verder informatie volgt daarover via de website;
 • Kampioenschappen en promotie / degradatie zijn voor het vervolg van het seizoen niet van toepassing. Het bestuur kán beslissen een team alsnog te laten promoveren;

 

We hopen met elkaar op een sportieve seizoensafsluiting.

 

Een sportieve groet,

 

Bestuur Zaalvoetbal De Camp

Beste zaalvoetballiefhebbers,

Naar aanleiding van de nieuwe Coronamaatregelen die per 6-11 jl. zijn ingegaan, heeft het bestuur overlegd over de te nemen stappen. Helaas hebben we moeten besluiten om de competitie stil te leggen. Dat is geen gemakkelijk en lichtzinnig besluit is, is evident.

 • De redenen die aan dit besluit ten grondslag liggen, zijn divers. Per 6-11 zijn wij als stichting verplicht om alle bezoekers van De Camp op een geldige QR-code te controleren. Dat is voor ons als kleine stichting praktisch niet uitvoerbaar.
 • Tevens nemen we hiermee een groot (financieel) risico. Dit volgt uit de mogelijke boetes en consequenties, wanneer bezoekers zonder geldige QR-code, in De Camp worden aangetroffen. 
 • Tot slot kan er geen (representatieve) competitie worden gegarandeerd wanneer teams om corona-gerelateerde redenen wedstrijden afzeggen.

Om jullie als zaalvoetballers tóch te kunnen faciliteren, is overwogen om vrijblijvend op vrijdagavond te voetballen. Het competitie-element zou dan vervallen, maar wedstrijden zouden vriendschappelijk kunnen doorgaan. Helaas betekent dit dat de zaalvoetbal stichting de zaal moet huren, waardoor de wedstrijden automatisch onder verantwoordelijkheid van het bestuur vallen.

In samenspraak met Sportcafé De Camp wordt nu gekeken naar andere mogelijkheden om de zaal voor zaalvoetballers te openen.

 

We hopen op begrip voor deze beslissing en tevens dat verdere restricties niet of niet langer zullen (gaan) gelden.

Met sportieve groet,

Zaalvoetbal De Camp

Beste zaalvoetballers,

 

Het seizoen 2021-2022 is begonnen. De afgelopen twee seizoenen is er van zaalvoetballen helaas weinig terecht gekomen en daarom zijn we extra blij dat we elkaar weer in de zaal mogen ontmoeten. Verbazingwekkend genoeg ontvangen we veel afmeldingen van teams, inmiddels al 9 (!) in de eerste twee maanden!

Er kunnen natuurlijk altijd redenen zijn waardoor een team zich spijtig genoeg moet afmelden voor een wedstrijd. In zulke situaties voorziet het reglement (artikel 14) en informeert het bestuur de tegenstander, scheidsrechters en zaalwacht. Echter, omdat er zoveel afmeldingen in zo’n korte tijd zijn, willen we dit als bestuur graag onder de aandacht brengen. Laten we met elkaar proberen om zoveel mogelijk aanwezig te zijn en met elkaar zoveel mogelijk van een leuke pot zalvoetbal genieten!

 

Reglement artikel 14

Kan een wedstrijd, buiten de schuld van het bestuur, geen doorgang vinden, dan wordt het team dat daartoe aanleiding geeft een boete opgelegd van € 25,-. Bij een tweede keer afmelden bedraagt de boete € 35,-. De boete dient contant voldaan te zijn voor aanvang van de eerstkomende wedstrijd van dat team. Tevens wordt de wedstrijd met 5-0 verloren verklaard en worden er 3 punten in mindering gebracht. Bij een derde afmelding neemt het bestuur een besluit over het al dan niet uitsluiten van het team voor de rest van het seizoen.

Er is inmiddels geloot voor de Eerste Ronde van het bekertoernooi. De 16 wedstrijden worden verdeeld over 2 speelavonden. Dit zal zijn op woensdag 29 september en vrijdag 15 oktober. Klik HIER voor het complete bekerprogramma.

De competitie en het bekertoernooi voor het seizoen 2020-2021 zijn definitief afgesloten. Zolang er niet in teamverband gesport kan worden kunnen we ook nog geen mededelingen doen over het komend seizoen. Zodra er meer duidelijk is zullen we dit hier uiteraard melden.

GEEN PUBLIEK MEER TOEGESTAAN IN DE ZAAL!

Zoals u weet zijn er door de regering weer verscherpte maatregelen bekend gemaakt, die voor de sport en daarbij ook voor het zaalvoetbal consequenties hebben.

In principe blijven alle regels zoals eerder in ons coronaprotocol bekend gemaakt van kracht. De aanscherping in de Camp betreft het volgende:

 • De wedstrijden kunnen tot 23.00 uur gewoon doorgang vinden.
 • Er is geen publiek meer toegestaan in de zaal.
 • Het Sportcafé zal om 22.00 uur sluiten.

Wij rekenen er op dat iedereen de maatregelen blijft respecteren, want alleen dán kunnen we de wedstrijden in de zaal blijven voortzetten!

Naar aanleiding van de eerste speelavond zonder publiek zijn er nog de volgende aanvullende richtlijnen:

 • Het Sportcafé sluit om 22:00. De toegang wordt echter al om 21:00 gesloten.

 • Publiek kan ook niet plaatsnemen in het Sportcafé. Er wordt gewerkt met reserveringen en er slechts plek voor 30 personen. Je kan contact opnemen met het Sportcafé om te informeren of er nog plek is.

 • NOGMAALS: Uitsluitend in het veld tijdens de wedstrijd is het toegestaan om af te wijken van de regel tot afstand houden. Dus verder wordt door de spelers overal 1,5 meter afstand gehouden!

 • De teams worden verzocht om niet te vroeg te komen. Dus niet vroeger dan ca. 15 minuten voor de wedstrijd. Zij gaan meteen de kleedkamer in en kleden zich om. Het is niet toegestaan om vooraf of achteraf als publiek op de tribune plaats te nemen. Het is wel toegestaan om in tenue even buiten de kleedkamer te wachten tot de wedstrijd begint.

 • Om te voorkomen dat de teams elkaar ontmoeten in de kleedkamer zullen alle vier de kleedkamers open worden gemaakt. Dat betekent dat er in principe nooit twee teams tegelijk in een kleedkamer zitten.

 • Er worden per team 2 banken neergezet voor wisselspelers en daar kunnen maximaal 5 mensen op komen zitten. Dat betreft dan 3 wisselspelers, één coach en één verzorger. Een coach en een verzorger staan altijd ingeschreven, het is wel toegestaan dat een niet-spelende speler als coach of verzorger optreedt! Uiteraard alleen als er geen sprake is van een schorsing.

 • Na de wedstrijd moeten de teams meteen de kleedkamer in en binnen 20 minuten vertrekken. Dan is de kleedkamer vrij voor het volgende team.

In de zaal dienen de spelers en coaches alle aanwijzingen van scheidsrechters, zaalwacht en bestuursleden ten aanzien van corona op te volgen